Lankelma Grondwatertechniek realiseert projecten op het gebied van:

Permanente grondwatersystemen (b.v. energieopslag in de bodem)
Alle voorkomende vormen van bemalingen

Kwaliteit en een Vlotte en Correcte Uitvoering van het Voortraject
Dit wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • Het in eigen beheer uitvoeren van vooronderzoek
 • Het in eigen beheer maken van adviezen en ontwerpen
 • Landelijke uitvoering met ondersteuning van regionale vestigingen
 • VCA *

Bij de permanente systemen die door Lankelma Grondwatertechniek worden aangeleverd moet worden gedacht aan de volgende toepassingen:

 • Koude – en warmteopslag in de bodem
 • Grondwaterbeheersing bij wateroverlast
 • Watervoorziening
 • Grondwatersanering
 • Verkenningsboringen / waarnemingsputten
 • Diepteinfiltratie
 • Brandputten
 • Grondwatermonitoren