Funderingsadvies

De expertise binnen de Lankelma Ingenieursbureau levert een breed en gevarieerd scala van werkzaamheden, welke op vele projecten toepasbaar zijn. Of het nu meten van zakkingsverschillen aan de Hermitage in Sint Petersburg is, of vaststelling van de staat van fundering van een Amsterdams grachtenpand. De verscheidenheid aan disciplines binnen het Lankelma Ingenieursbureau staan garant voor inzetbaarheid op zeer diverse projecten, zowel bestaande als nieuwbouw.

Advieswerkzaamheden:

  • Splitsingsrapporten, aankoopadviezen en schadeanalyse
  • Funderingsadvies bestaande en nieuwbouw
  • Damwandadviezen
  • Bemalingadviezen
  • Bouwputadviezen
  • Zettinganalyses
  • Stabiliteitsanalyses

Met behulp van de verkregen onderzoekgegevens wordt, meestal in nauw overleg met de constructeur, een funderingsadvies opgesteld. Ook omtrent grondkerende constructies en bouwputten kan advies worden uitgebracht op grond van sondering- boor en peilbuisgegevens. Op basis van een nauwkeurige bestudering van grondonderzoeksresultaten, meetgegevens, locatieonderzoek en eventueel laboratoriumresultaten kunnen de adviseurs van Lankelma Ingenieursbureau betrouwbare conclusies in rapportages verwerken. Op basis hiervan kunnen weloverwogen beslissingen worden genomen.

Door de lange historie van Lankelma is grote kennis en expertise aanwezig over de ondergrond en bebouwingen in Amsterdam en omgeving. Verder heeft Lankelma Ingenieurbureau een grote database van onderzoeksgegevens tot zijn beschikking en beschikt verder over goede contacten bij gemeenten, stadsdelen en diverse woningbouwverenigingen. Deze kennis kan worden ingezet bij splitsingsonderzoeken, schadeanalyse (denk aan de Noord-Zuidlijn of andere bouwactiviteiten) dan wel voor aankoopadviezen. Lankelma Ingenieursbureau kan alle onderzoeken die voor bovenstaande activiteiten noodzakelijk zijn zelfstandig uitvoeren.