Sonderen,

Het uitvoeren van een sondering, als begrip uit de grondmechanica is het bepalen van het draagvermogen van de grond door een staaf met kegelvormige punt, de sondeerconus, in de grond te drukken en daarbij de mechanische weerstand van de grond te meten, bij de meeste sonderingen wordt ook de plaatselijke wrijving gemeten, de wrijving tussen de conus en de grond
Naast sonderingen voor funderingsadvies en civiele techniek zijn sonderingen ook bruikbaar voor explosief bodemonderzoek. Zo zijn conussen ontwikkeld waarmee bijvoorbeeld niet gesprongen explosieven mee gezocht kunnen worden door middel van magnetisme.

Sonderingen worden meestal uitgevoerd door een sondeerwagen, doorgaans een zware 6×6 vrachtwagen of een voertuig op rupsbanden, maar er zijn ook sondeerunits die in een kelder te gebruiken zijn . In de sondeerwagen bevindt zich een hydraulische pers welke de sondeerstaven de grond in drukt. Het gewicht van de sondeerwagen levert hierbij de reactiekracht en de oliedruk in de hydraulische pers is een maat voor de conusweerstand. Er bestaan thans ook moderne (piëzo-)elektronische uitvoeringen die de conusweerstand en de kleef ter plekke (in de grond) kunnen bepalen.

De sondeerconus wordt met een constante snelheid van twee centimeter per seconde in de grond gedrukt. De weerstand om deze conus in de grond te drukken heet conusweerstand.
De sondeerconus zal minder kracht nodig hebben om door klei of veen te drukken (lage conusweerstand) dan die het nodig heeft om door zand te drukken (hoge conusweerstand). Met deze methode verkrijgt men grafische gegevens over de kracht die nodig is om door de grond te drukken. Deze geven informatie over de vastheid van de grond, waarop men het draagvermogen van de grond kan bepalen. De meetgegevens worden per sondering gepresenteerd in een sondeerstaat.