Grondboren

GRONDBOREN

Voor een volledig geotechnisch onderzoek voeren wij naast sonderingen ook grondboringen uit. Door onderzoek en laboratoriumanalyse van geroerde en ongeroerde monsters kunnen we exact de samenstelling, consistentie, sterkte en stijfheid van elke bodem bepalen. Ook voeren wij regelmatig grondboringen uit om milieutechnische informatie in te winnen. Bij grondboren komt het niet alleen aan op de juiste boortechnieken, maar ook op bodemkennis en praktijkervaring in het veld. Als sinds de oprichting van Lankelma in 1896 houden wij ons bezig met grondboren. Wij beschikken dus over ruime expertise op dit gebied.

Werkwijze grondboren

Als we niet te diep hoeven te boren voor de grondmonsters, is handmatig grondboren en steekbussen plaatsen de meest efficiënte en voordelige methode. Ook beschikken we over diverse puls-, zuigboor- en luchtliftmachines voor uiteenlopende diepere geotechnische grondboringen tot een maximale diepte van 400m onder het maaiveld. De Nordmeijer DSB 0, onze meest gebruikte boormachine, is niet te groot, gemakkelijke te vervoeren en kan boren tot ca. 25 meter. Dit is voor 90% van de grondboringen ruim voldoende.

Wij werken uiteraard altijd volgens de geldende NEN-EN-ISO 14688-normering De analyse van de genomen monsters wordt uitgevoerd in gespecialiseerde laboratoria.

Grondwatermonitoring 

Grondboringen zijn goed te combineren met geohydrologisch onderzoek en monitoring. Tegelijkertijd met de boring worden dan peilbuizen met geïntegreerde dataloggers geplaatst. Hiermee signaleren en registreren we verplaatsingen van grondwater zowel in verticale als horizontale richting. Zo controleren we bijvoorbeeld te hoge of te lage grondwaterstanden en houden oog op de verspreiding van grondwaterverontreiniging naar belendende percelen, of de zoet-zoutgrens bij waterwinning.

Ook plaatsen we door middel van sonderen regelmatig “verloren”, dus achterblijvende, meetapparatuur. Dit kan goedkoper zijn dan de plaatsing in peilbuizen, afhankelijk van de meetduur.

Bodemonderzoek, vastgoed en milieu

Veel van onze grondboringen vinden plaats in het kader van milieutechnisch bodemonderzoek. Het gaat dan om risico’s van bodemverontreiniging en aansprakelijkheden. De grondkwaliteit is immers van niet te onderschatten belang voor de waarde van uw bouwgrond of onroerend goed. Over het algemeen is milieukundig onderzoek een verplicht onderdeel van een project. Zo doen wij bodemonderzoek voor u ten behoeve van:

 • aanvraag van bouwvergunningen (“schone grond-verklaring”)
 • aan- en verkoop van terreinen
 • ‘nulsituatie’-bepaling in het kader van de wet Milieubeheer
 • bodemsanering van bedrijfsterreinen
 • het bepalen van de bestemming voor af te voeren grond
 • second opinion bij geschillen

Wij werken volledig volgens de richtlijnen van de overheid en de NEN-normen, zodat er geen onnodige vertragingen ontstaan. Onze activiteiten stoppen niet bij bemonsteren, analyseren en rapporteren. Onze meerwaarde ligt met name in de verdere begeleiding: via onze goede contacten met overheden zorgen wij voor een snelle en efficiënte uitvoering en afwikkeling van procedures.

Veel van onze grondboringen vinden plaats in het kader van milieutechnisch bodemonderzoek. Het gaat dan om risico’s van bodemverontreiniging en aansprakelijkheden. De grondkwaliteit is immers van niet te onderschatten belang voor de waarde van uw bouwgrond of onroerend goed. Over het algemeen is milieukundig onderzoek een verplicht onderdeel van een project. Zo doen wij bodemonderzoek voor u ten behoeve van:

 • aanvraag van bouwvergunningen (“schone grond-verklaring”)
 • aan- en verkoop van terreinen
 • ‘nulsituatie’-bepaling in het kader van de wet Milieubeheer
 • bodemsanering van bedrijfsterreinen
 • het bepalen van de bestemming voor af te voeren grond
 • second opinion bij geschillen

Wij werken volledig volgens de richtlijnen van de overheid en de NEN-normen, zodat er geen onnodige vertragingen ontstaan. Onze activiteiten stoppen niet bij bemonsteren, analyseren en rapporteren. Onze meerwaarde ligt met name in de verdere begeleiding: via onze goede contacten met overheden zorgen wij voor een snelle en efficiënte uitvoering en afwikkeling van procedures.

Meer informatie

Meer weten over sonderen of een offerte aanvragen?
Neem contact met ons op. Wij helpen u graag.