Sonderen

SONDEREN

U kent ze vast wel, de sondeerwagens van Lankelma. Als expert in sonderen worden wij overal in het land ingeroepen om voor bouw, renovatie en infrastructurele projecten de stabiliteit van de grond te meten en te monitoren. Wij sonderen met state-of-the-art sondeermachines en volgens de meest recente NEN-EN-ISO 22476-normering. Op kantoor worden de digitale sondeergegevens uitgewerkt tot een grafiek die de gelaagdheid, draagkracht en stabiliteit van de grond in beeld brengt. Onze adviseurs maken tevens van deze analyse gebruik als u een compleet funderingsadvies nodig heeft.

Sonderen op elke locatie

Sonderen op een ongewone of moeilijk bereikbare locatie? Geen probleem. Wij sonderen op elke locatie en elk terrein. Voor plekken waar onze ‘standaard’ 20-tons sondeertruck niet kan komen, beschikken wij over een keur aan specialistische sondeerapparatuur.

Sondeerrups

De sondeerrups weegt 30 ton, speciaal ontworpen om op moeilijk terrein diepe en zware sonderingen te maken.

De hydraulische installatie is ontworpen om 30 tons sonderingen te kunnen uitvoeren.

Track-truck

Oneffen terrein en zwakke ondergronden

Dit veelzijdige 20-tons sondeerapparaat kan zich naar keuze op wielen of op tracks (rupsen) verplaatsen. De tracks worden hydraulisch neergelaten en tillen de auto uit de veren, waarbij ook het wielstel bijdraagt aan de massa van 200 kN. die voor de sondering nodig is.

Bandenwagen

De sondeerauto, ook wel bandenwagen genoemd is een conventionele sondeerauto.

Opgebouwd op een Iveco onderstel 6 x 6 op een 4×4 onderstel op deze manier is er minder schade aan straatwerk en andere verhardingen.

De auto is voorzien van 4 hydraulische stempels om verticaal te positioneren, dit voor de verminderde bodemdruk, in tegenstelling tot de gebruikelijke 3 stempels.

Hefeiland

Sonderen op het water

Het ‘eiland’ bestaat uit losse elementen die we ter plekke op een ponton in het water monteren. Zo kunnen we snel opereren en ook sonderen in water dat niet per schip bereikbaar is, zoals grachten of vijvers. Het hefeiland is geschikt voor water van 0,75 – 8,00 m. diepte en wordt van energie voorzien door een 40 kVA generator op de ponton.

Sondeerwagon

Sonderen op het spoor

Deze sondeerinstallatie staat op een treinonderstel waardoor wij overal in Nederland op het spoorwegennet kunnen sonderen.

Dijkrups

Sonderen over grote afstanden; (hellend) terrein met gewichtsrestricties

De kleine, lichte dijkrups is speciaal ontworpen voor het onderzoeken van de stabiliteit van dijken en andere infrastructurele werken over grote afstanden. Vaak geldt hier een verbod voor voertuigen zwaarder dan 3.500 kg. De diameter van de 4 grondankers die nodig zijn om de 20-tons sondering te maken wordt aan de grondsoort aangepast. De sondeertoren kan zowel in de x-as als de y-as 20 graden schuin op de onderwagen gesteld worden, waardoor we ook op een talud kunnen sonderen.

Demontabele sondeerunit

Sonderen op de moeilijkste locaties

Alle onderdelen van deze unit kunnen met mankracht verplaatst worden, zodat we zo goed als overal kunnen sonderen; bijvoorbeeld voor funderingsherstel, tot in kelders aan toe. Hij kan verankerd worden door chemische ankers in betonvloeren, met een muurframe of door grondankers of afstempelen aan de verdiepingsvloer boven het werk.

De conus bepaalt wat we meten

De ‘standaard’ kegelvormige S15-CFI-conus is ons meest gebruikte meetinstrument bij sonderingen. Hij registreert de puntweerstand, de wrijving en de hellingsgraad terwijl hij met een constante snelheid van 2 cm/sec hydraulisch de grond in wordt gedreven. Zolang de bodem niet te slap is, levert dit betrouwbare informatie op over de samenstelling, draagkracht en stabiliteit van de grond en de bodemlagen.

Eventueel kunnen wij daarnaast ook de waterspanning meten met behulp van een speciale conus met piezofilter, de CFI-P.

Om slappe grond te onderzoeken gebruiken we de bolconus. Deze heeft een gevoeligere druksensor en een groter oppervlak dan de gewone conus, waardoor we de sterkte van klei- en siltlaagjes of zeer slap slib goed kunnen meten.

De magnetometerconus registreert staal en andere magnetische objecten in de bodem. Aan de hand van de resultaten kunnen we ook de locatie, stand en diepteligging van deze objecten bepalen. Dit type conus wordt gebruikt om bijvoorbeeld stalen grondankers, damwanden, funderingspalen en niet ontplofte (vliegtuig)bommen te traceren. We kunnen er ook gestuurde boringen mee opsporen, mits deze zijn voorzien van een stalen mantel of elektrische stroom vervoeren.

Met een seismische conus meten we tijdens een de sondering op verschillende dieptes hoe snel een geluidspuls zich door de bodem voortplaatst. Aan de hand van de variaties in die snelheid kunnen we voorspellen hoe de bodem zich zal gedragen wanneer deze wordt blootgesteld aan trillingen. Seismisch sonderen is van groot belang om de risico’s te beoordelen wanneer er gebouwd wordt in aardbevingsgevoelige gebieden of bij de aanleg van zware dynamische installaties, zoals windmolens.

Meer informatie

Meer weten over sonderen of een offerte aanvragen?
Neem contact met ons op. Wij helpen u graag.